WhatsApp İletişim

Psikoterapi kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuktur. Bu yolculuk kişiyi terapiye getiren sebeplerle başlar ve  aynı zamanda kişinin kendisini anlamaya başladığı, kendisiyle barıştığı, farklı yanlarını keşfettiği, ihtiyaçlarının karşılandığı, kendisine şefkatle yaklaştığı bir süreçtir. Terapi süreci geçmiş ve gelecek arasında terapist ve danışanın birlikte yol aldığı bir yolculuktur. Başarılı bir psikoterapinin ön koşulunun danışanın kendisinden ve yaşadıklarından bahsederken kendisini rahat bir şekilde ifade edebilmesi olduğuna inanırım. Bu sebeple terapi yargılayıcı olmayan, empatik, destekleyici, koşulsuz bir şekilde olduğunuz gibi kabul edildiğiniz güvene dayalı bir iletişim ortamıdır. 

Psikoterapi seanslarımda kişinin öyküsüne ve ihtiyaçlarına göre eğitimlerini aldığım kognitif davranışçı terapi ve şema terapi uyguluyorum. Uzmanlık alanlarımdan bazıları olan depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu, travma, kayıp ve yas, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları ve örüntüleri, ilişki problemleri, cinsel sorunlar, tükenmişlik, öfke problemleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konularıyla çalışıyorum.